Udskriv Side


Curriculum Vitae

Johnny Lauridsen
Opalvej 6
3650 Ølstykke
Tlf. 43 42 10 62
Mob. 22 42 31 79
Fødselsdato: 16. juni 1972
Gift, 2 børn

 

Resumé

Jeg arbejder i dag for Post Danmark med fokus på e-handel i BtB området. Min rolle er, at fungere som projektleder/-koordinator mellem vores underleverandører, kunder og kundernes partnere. Dermed er min opgave at sikre en så smidig og hurtig implementering af vores løsninger som muligt, samt endvidere rådgive nye og eksisterende kunder inden for e-handel.

 

Min uddannelse - Cand. Merc. (dat.) - har været med til at give mig de nødvendige forudsætninger til at kunne deltage i funktioner vedrørende kravformulering, udvikling, indførelse, anvendelse, drift og afsætning af informationssystemer. Den har tillige givet mig “en øget indsigt i erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige sammenhænge, samt opøvet min evne til at anlægge helhedssynsvinkler, til selvstændigt valg af arbejdsmetoder samt til gennemførelse af kritiske analyser og vurderinger” (Citat fra DØK håndbogen).

Min uddannelse og sammensætningen af mit erhvervsarbejde har derfor gjort det muligt for mig, at drage stor nytte af de metoder, jeg har lært på studiet. Dette har givet mig en teoretisk såvel som en praktisk indgangsvinkel til problemløsning, hvorfor jeg mener at kunne indgå i enhver fase i et udviklingsforløb. 

 

Mine primære kompetencer omfatter derfor:  

 • IT arkitektur
 • SOA infrastruktur
 • (re)design af forretningsprocesser (BPM)
 • Bred viden indenfor IT
 • Stor erfaring indenfor e-handel
 • Bred viden indenfor økonomi og regnskab
 • Praktisk erfaring med implementering af e-handels løsninger (EDI, XML)  
 • Praktisk projektstyring
 • Praktisk projektledelse
 • Deltagelse i projekter
 • Praktisk ledererfaring

Erhvervserfaring

 • 2011 - NU Implementeringskonsulent hos Post Danmark
  Projektledelse og -styring af diverse e-handelsprojekter, lige fra pre-sales funktioner over foranalyse til den endelige implementering. Bistand med professionel viden omkring diverse e-handels løsninger. 
 • 2007 – 2011 Seniorkonsulent hos e-nettet
  Forretningsarkitekt med fokus på design og implementering af forretningsprocesser og forretningsflow (BPM) på en IT løsning mellem den finansielle sektor og elektronisk tinglysning. Løsningen har en SOA tilgang baseret på BEA suite af produkter
  Endvidere arbejder jeg med produktudvikling og produkt innovation, samt arbejder på udvikling og implementation af den grundlæggende IT arkitektur i e-nettet.
 • 2006 – 2007 eBusiness Consultant/Project manager hos Progrator
  Projektledelse og -styring af store projekter, lige fra pre-sales funktioner over foranalyse til den endelige implementering. Bistand med professionel viden omkring diverse e-handels løsninger. Arbejde med EAI!
  Stadig deltagelse i IT & Telestyrelsens arbejde med en standardiseret ebXML løsning for offentlig handel (OIOXML).
 • 2003 - 2006 Projektleder hos EDImatic A/S.
  Projektledelse og -styring af større projekter, lige fra pre-sales funktioner over foranalyse til den endelige implementering. Bistand med professionel viden omkring diverse e-handels løsninger. 
  Deltagelse i IT & Telestyrelsens arbejde med en standardiseret ebXML løsning for offentlig handel (OIOXML).
  Deltagelse i Dansk Standards arbejde med en standardiseret ebXML løsning inden for Transport sektoren
 • 1999 - 2003 EDI konsulent hos EDImatic A/S.
  Udvikling og implementering af større og mindre EDI projekter, herunder vejledning og undervisning af kunder i EDI relaterede emner som EDIFACT, XML, VANS-opkobling, server- og Internet-opsætning. Opsætning af pc & software, programmering af datamapninger mod EDIFACT eller XML samt interfaces til diverse økonomisystemer, samt kontakt til alle parter involveret i forløbet. Herudover har jeg ydet den nødvendige support for de installationer jeg har haft ansvar for.
 • 1998 - 99 Telemarketingassistent hos NAVITEAM.
  Emnegenerering og kvalificering af potentielle kunder. Opdatering af kundekartotek i Navision financial samt i Navigatoren.
  Udvikling, vedligeholdelse, opdatering m.m. af databaser (MS Access) samt div. forskellige konsulentopgaver
 • 1996 - 98 Ordreafslutter hos Kohberg Brød A/S.
  Indsamling og afslutning af diverse ordrer. Endvidere div. forfaldne computeropgaver, her i blandt opsætning af netværk.  
 • 1994 - 96 Civilmedhjælper ved Københavns politi.
  Opbevaring og håndtering af koster. Indsamling af efterladte cykler m.m. i Københavns Kommune.  
 • 1993 - 94 Forsvaret Værnepligtig og Befalingsmand.
  Næstkommanderende i deling med personaleansvar for 20 medarbejdere. Endvidere ansvar for den fysiske såvel som den militære uddannelse

   

Uddannelse 

 • 1999-2001 - Cand. Merc. (dat), Handelshøjskolen i København Speciale: datalogi/økonomi

FAG

 • E-business strategier
 • Business Proces e-Engineering
 • Videnskabsteori & Metode
 • Digital Marketing
 • Informationsøkonomi
 • Internetjura
 • Ledelse og innovation i teknologi- og vidensintensive virksomheder
 • Open Source
 • Digitale signaturer
 • Den nye økonomi  

            KANDIDATAFHANDLING

“Strategisk anvendelse af EDI hos Glunz & Jensen”

 • 1996 - 99 HA (dat) studiet, Handelshøjskolen i København

             AFSLUTTENDE OPGAVE

“Strukturering og styring af projektdivisionen hos Sjællandske Kraftværker”

 

 • 1993 Mellemlederuddannelse i forsvaret - Sergentskolen i Sønderborg

   

Kurser/videreuddannelse

 • IBMs Diplomuddannelse til Projektleder
  Uddannelsen består af 3 individuelle kurser (FA13D, FA20DK og MD19)
  • IBM - Projektledelse/metode
   kursusnr. FA13D
  • IBM - Anvendt projektledelse
   kursusnr. FA20DK
 • CBS Sommerskole 2008 - Strategisk innovation og Business Development
 • Procesanalyse og Procesdesign (Dansk IT)
 • Enterprise Architecture - Coherency Management - Architecting the Enterprise for Alignment, agility and Assurance (Dansk IT)
 • Forretningsmodellering (Dansk IT)
 • Certified SCRUM Product Owner (Trifork)

Sproglige færdigheder:

 • Taler og skriver dansk perfekt (modersmål) 
 • Taler og skriver engelsk på meget øvet niveau
 • Taler og skriver tysk på let øvet niveau

 

Datalogiske færdigheder:

Programmering:

Professionel (bruges i dagligdagen):

 • SOA
 • BPM(N)
 • BEA Weblogic/Aqualogic
 • EDI
 • XML 
 • XSLT
 • XSL-FO
 • XSD
 • ebXML (UBL/IBX/OAG/Gatetrade)
 • XML SPY
 • Windows NT / 2000 /XP /win7
 • Microsoft Office Pro 2003 /2007
 • MS Project 2003
 • MS Visio 2003

Øvet (bruges til tider i dagligdagen):

 • VBscript
 • HTML & XML  
 • SQL
 • Operativsystemer
 • Linux/UNIX  
 • Microsoft SQL Server
 •  Javascript
 • Oracle DB

Let øvet (bruges meget sjældent):

 • Java  
 • C++
 • C
 • Visual Basic
 • Novell  

 

Derudover erfaring med:

 • Billedbehandling & tegneprogrammer
 • Dataindsamling og analyse
 • Dokumentation og afprøvning
 • Diverse algoritmer og datamodeller
 • Databaser
 • Internet-teknologier
 • Implementering og brugeruddannelse
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer og IT-strategier
 • Styring og strategisk anvendelse af IT-ressourcer
 • Opsætning af PC, netværk, printer, scanner m.v.

 

Regnskabssystem:

 • Navision & Navision Finansials som let øvet
 • Concorde XAL, C4, C5 som let øvet
 • SAP som kendskab

Analyseværktøjer:

 • SAS som let øvet  

Fritidsbeskæftigelse:

Svømning på motionsplan, cykling på motionsplan, IT, audio/video, bøger, musik, mine børn og min familie

 

Jeg fungerer i dag som træner for min ene søns forboldshold, og får derigennem en masse erfaring i at styre en flok ustyrlige unger på 15-16 år.

 

Desuden har jeg deltaget i bestyrelsesarbejdet i min søns basketklub, men har trukket mig i år(2011) for at hellige mig ovenstående trænergerning.